Լավն ու վատը իմ դպրոցում

Իմ դպրոցում լավն այն է, որ ուսուցիչները բարի են , դպրոցը մեծ է, ագարակն ունի, իսկ ագարակում կան շատ կենդանիներ: Իմ կարծիքով, դպրոցս վատ կողմեր մեր դպրոցը չունի:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s